zorg

Thuis in…

ZORG

Tijdloosheid versus veranderingen

Blom verdiept zich in de wensen en behoeften van de generaties die in de zorghuisvesting wonen. Waar komen ze vandaan, in welke tijd waren zij jong, wat waren hun idealen? Daarnaast volgen we ontwikkelingen als kleinschaligheid, domotica en de multiculturele generatie op de voet. Niets is zo veranderlijk als budgetten, eisen, wetten en regels in de zorg. Die dynamiek vormt voor Blom een extra aansporing om toch tijdloze concepten te bedenken, die al die veranderingen doorstaan.

Wat kunnen wij voor uw zorginstelling betekenen?

Mensen willen wonen zoals thuis, maar met de nodige zorg binnen handbereik. Familieleden moeten graag op bezoek komen. Voor werknemers is ergonomie van groot belang en bovendien moeten ook zij zich prettig voelen in hun werkomgeving. Blom weet de valkuil van concessies te omzeilen door in de veelheid van doelgroepen juist kansen te zien. Kansen die zich doorgaans vertalen in verrassend creatieve oplossingen. Laat u zich verrassen?

Onze producten